top of page

"Kwetsbaarheid begint met moed. Moed om er te zijn en jezelf te laten zien." 

Brené Brown, onderzoekster

IMG_4023.JPG
ABOUT

Over mezelf

Ik ben Manon en welkom op mijn website. 

 

Als therapeut hecht ik veel belang aan deze drie waarden: echtheid, onvoorwaardelijke acceptatie en empathie. Daarnaast vind ik het belangrijk dat jij centraal staat en vanuit jouw levensverhaal een traject met mij uitstippelt in een veilige en vertrouwde omgeving. 

Ik geloof dat iedere mens een verhaal heeft, een rugzakje meedraagt en daar over wil vertellen. Soms worden we daarin belemmerd wegens angsten, schaamte, oordeel, of veel leed. Wanneer mensen in therapie komen, vergt het soms best wat moed en energie om hun verhaal te brengen voor een “vreemde”. Vandaar dat ik transparantie heel belangrijk vind. Ik hecht veel waarde aan het "van mens tot mens" in gesprek te gaan, zodat jij je thuis voelt en niet het gevoel hebt dat ik de belerende therapeut ben. Ik creëer samen met jou een warme, veilige en vertrouwde omgeving waar alles kan en mag geuit worden. 

 

Het psychisch functioneren van de mens heeft me altijd al geïntrigeerd. Doorheen mijn opgroeien ontwikkelde ik onmiskenbaar een groot inlevingsvermogen en voeling met de mensheid. Het is belangrijk dat er meer aandacht geschonken wordt aan het psychisch lijden en wil daar graag mijn steentje aan bijdragen en het taboe errond doorbreken. Verder herken ik me ook in de eigenschappen van HSP (hoogsensitiviteit). 

Wie kan ik zijn voor je ?

Orthopedagoog 
Ik kijk samen met het kind / de jongere en de ouder(s) waar hij of zij tegen aan loopt, problemen ervaart, welke moeilijke emoties en gedachten er aanwezig zijn, … Ik focus sterk op het verbeteren van de levenskwaliteit. De therapie voor kinderen is vooral speltherapie. ( 3 – 11 jaar). Bij jongeren vanaf 12 jaar tot 16 jaar is het een combinatie van speltherapie en gesprekstherapie. Dit wordt samen bekeken en op de maat van het kind onderzocht.

Psycholoog i.o.

We onderzoeken samen tegen welke gedachten, gevoelens, levensvragen,… je aanloopt en werken aan innerlijke kracht en balans in je leven. We vertrekken steeds vanuit een gesprek. Tijdens therapie heb ik ook een wetenschappelijke kant die ik graag naar boven laat komen wanneer cliënten graag meer psycho-educatie willen. 

Psychotherapeut 

Soms is praten moeilijk. Dan maken we via non – verbale oefeningen contact met jouw gevoelens en verlangens. We gaan voorbij wat onder woorden te beschrijven is en temmen je innerlijke criticus.

Je kan bij mij ook terecht voor assertiviteitstrainingen. Vanuit mijn interesse voor mindfulness, geef ik dit graag door aan mensen die hiervoor openstaan.

> Lees hier meer over therapie en mijn aanpak.

Waar werk ik?

Ik werk in twee groepspraktijken (Mechelen & Antwerpen) en sinds kort heb ik mijn eigen thuispraktijk waar kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en koppels terecht kunnen voor psychotherapeutische begeleiding.

Daarnaast werk ik samen met Punt vzw. Dit is een organisatie die zich inzet voor betere ondersteuning van mensen die in aanraking komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ben jij als persoon slachtoffer geweest van seksueel geweld? Dan ben je altijd welkom zowel in Punt vzw als ook bij mij in de praktijk. 

In de bijzondere jeugdzorg in MFC – Damerveld te Mechelen (Emmaus), werkte ik als aanspreekpunt voor jongeren.

Mijn werk als (oud)vrijwilliger bij de zelfmoordlijn is ook relevant. Ik wil suïcidaliteit bespreekbaar maken en mensen helpen bij het omgaan met zelfmoordgedachten, maar ook nabestaanden begeleiden bij het verlies van een naaste aan zelfdoding. 

> Klik hier om contact met me op te nemen.

Opleidingen

Professionele bachelor orthopedagogie 

 • Artesis Plantijn Hogeschool 

 

Master Psychologie i.o. 

 • Vrije universiteit Brussel / Open Universiteit 

 

4 jarige therapeuten opleiding Interactionele Vormgeving 

 • Educatieve Academie Antwerpen 
   

Brainspotting Fase 1 & Fase 2

 • Oh! Ondernemershuis Mechelen

 • Provinciaal Recreatiedomein De Schorre Boom

 

Korte opleidingen/bijscholingen

 • Suïcidepreventie
  Educatieve Academie Antwerpen 

 • Compassion focused therapy 
  Educatieve Academie Antwerpen 

 • Verwerking van mishandeling en misbruik 
  Educatieve Academie Antwerpen 

 • Daarnaast blijf ik me als therapeut steeds bijscholen dmv kortdurende opleidingen,
  supervisie, intervisie en wetenschappelijke literatuur om mijn professionalisering te garanderen. 

bottom of page